Information om COVID-19: vi producerer og leverer, som vi plejer.

Læs mere.

Skiltmax støtter

Med initiativet Skiltmax støtter tager vi vores ansvar som virksomhed og bidrager til en bæredygtig udvikling ved at støtte organisationer, som engagerer sig i forskellige samfunds- og hjælpeprojekter. For hver ny abonnent, som registrerer sig til at modtage vores nyhedsbrev, skænker vi 7 DKK. til Skiltmax støtter og hjælper på den måde organisationer, som arbejder for et bedre samfund.


Månedens støtteorganisation

RISE

Klimaspørgsmålet er vigtigt for os, og vi stræber hele tiden efter at minimere vores klima- og miljøpåvirkning og at arbejde på en bæredygtig måde. Vi har valgt at støtte RISE, et forskningsinstitut, som har til opgave at arbejde for bæredygtig vækst i samfundet, ofte på opdrag af eller i tæt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor. Gennem nye og innovative løsninger bidrager RISE til en bæredygtig fremtid. Læs mere om det projekt, vi har valgt at støtte.

September 2020


Organisationer, vi støtter

Læger uden Grænser

Vi er taknemmelige for at leve i et samfund med et fungerende sundheds- og plejesystem, ikke mindst under en pandemi, hvor mange mennesker har akut behov for pleje. Dette er desværre ikke en selvfølgelighed for alle. Derfor vil vi støtte Læger uden Grænser. Læger uden Grænser er en medicinsk humanitær organisation, som hjælper mennesker, der rammes af kriser, krig og naturkatastrofer, uanset politisk overbevisning, religion eller etnisk tilhørsforhold.

August 2020

Hvad synes vores kunder?