Spring til hovedindhold

Vores klimaarbejde

Vi er bevidste om, at vi som virksomhed påvirker klimaet. Vi ser det derfor som en selvfølgelighed, at vi tager ansvar for vores udledning. Hvis verden skal kunne nå de globale klimamål 2030 og begrænse den globale opvarmning til under to grader, skal vi både mindske udledningen af drivhusgasser i atmosfæren og samtidig binde den kuldioxid, som allerede er udledt.

For at beregne præcist hvor meget kuldioxid vi som virksomheder udleder, har vi fået hjælp af Atmoz Consulting, en uafhængig ekspert, som sikrer, at vi følger den internationale standard, Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), til kortlægning og beregning af virksomheders udledning af kuldioxid.

Sådan gør vi:

1. Vi måler alt.

Vi får hjælp af eksperter til at måle præcist, hvor meget kuldioxid vi udleder, og her mener vi alt: fra produktion af vores materialer, fremstilling af vores produkter og transport af materialer til os og ud til vores kunder. Vi måler endda, hvordan vores medarbejdere kommer til arbejde!

2. Vi mindsker så meget, vi kan.

Nu er det ikke nok bare at måle! Vi arbejder aktivt på at mindske vores udledning. Vi offentliggør derfor en årlig handlingsplan og engagerer hele virksomheden for at nå de mål, vi har defineret. Eksempler på hvordan vi arbejder på at mindske vores kuldioxidudledning gennemsyrer alt fra at opsætte 474 solpaneler på taget til at finde nye klimasmarte skiltematerialer.

3. Vi kompenserer for al udledning, 100%!

Klimakompensation omfatter investeringer i projekter, som medfører en reduceret kuldioxidudledning uden for ens egen virksomhed. Vores samlede udledning i forrige regnskabsår lå på 1178,4 ton kuldioxid. For at have en fejlmargin har vi valgt at kompensere for 10% ekstra. Det betyder, at vi binder 1297 ton kuldioxid gennem et certificeret klimakompensationsprojekt.

Vi kompenserer for CO2-udledning gennem et solcelleprojekt i Bhadla, Indien.

Vi har valgt at kompensere for klimaændringer ved at investere i solprojektet "Bhadla Solar Power Plant", som genererer ren elektricitet i Indien ved hjælp af solenergi som en vedvarende energikilde. Projektet er certificeret med Gold Standard, den eneste certificeringsstandard, som er godkendt og støttes af flere end 80 internationale miljøorganisationer.

Læs hele vores klimaregnskab her.

Hvad synes vores kunder?