Klimakompensation

Skiltmax og miljøet

I dag er klimaspørgsmål mere aktuelle end nogensinde. Klimaforandringer forårsaget af udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser er i dag et stort miljøproblem, som kommer fra mange forskellige dele af samfundet. Hos Skiltmax ønsker vi at påtage os vores klimaansvar, og vi arbejder målbevidst på at forebygge og afbøde vores påvirkning af miljøet. Det gør vi ved at kompensere for den kuldioxidudledning, som vores virksomhed bidrager med.

Klimakompensation

Vores klimakompensation indebærer finansiering af et tiltag uden for vores egen organisation. Dette tiltag skal sikre en udledningsreduktion, som er lige så stor som den udledning, vi vil kompensere for. Udledningsreduktionen medfører dermed en mindsket udledning et andet sted.

Hos Skiltmax beregner vi hvert år vores kuldioxidudledning og klimakompenserer for den udledning, som kommer fra vores skilteproduktion og fragten ud til vores kunder. Klimakompensationen sker derefter i samarbejde med Tricorona Climate Partner, en virksomhed, som hjælper andre virksomheder og organisationer med at leve op til deres bæredygtigheds- og klimaansvar. Tricorona tilbyder forskellige udledningsreducerende projekter med troværdige certificeringer som grundlag for kompensationen.

Træplantning

Vi har valgt at klimakompensere gennem træplantningsprojektet ”Tropical Mix”. Dette unikke skovprojekt findes i de fleste provinser i Panama, hvor afskovning er et stort problem. I løbet af projektets levetid er der blevet plantet flere end 1,9 millioner træer, hvilket har bidraget til en CO2-reduktion på ca. 135.100 ton. Projektet er certificeret med Gold Standard, den eneste certificeringsstandard, som er godkendt og støttes af flere end 80 internationale miljøorganisationer, herunder WWF International.

Hvad synes vores kunder?