CSR

Hvordan arbejder Skiltmax med CSR?

For os er det vigtigt at integrere CSR-arbejdet i vores aktiviteter, hvilket medfører et engagement i vores omverden og de ansatte. Vi ønsker at drive virksomheden på en bæredygtig måde og at gøre en forskel. Det gør vi ved at støtte organisationer og foreninger, som efter vores mening deltager aktivt og bidrager til en positiv samfundsudvikling. Dette kan omfatte arbejde, som vedrører alt fra menneskerettigheder til opfordring til fysisk aktivitet. Gennem kampagner har vi været i stand til at skabe engagement, sætte fokus på vigtige spørgsmål og samle penge ind til velgørende formål. Vi undersøger desuden vores egen virksomhed og klimakompenserer for CO2-udledningen fra vores skilteproduktion samt transporten ud til vores kunder.

Hvad er CSR?

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. Det handler om, at man som virksomhed tager et ansvar for sin påvirkning på samfundet ud over lovens krav og arbejder for en mere bæredygtig udvikling. Påvirkningen kan ske på flere områder. Sædvanligvis skelner man mellem sociale, miljømæssige og økonomiske områder.

#SkiltmaxStøtter

Vi har bestemt os for, at vi vil gøre en forskel i samfundet, og har valgt at støtte organisationer og foreninger, som arbejder med alt fra menneskerettigheder til opmuntring til fysisk aktivitet. Anvend hashtagget #skiltmaxstøtter for at følge og dele vores arbejde. Vil du også have Skiltmax’ støtte? Du er meget velkommen til at sende en forespørgsel til info@skiltmax.dk.

Vi støtter:

WWF Verdensnaturfonden Danmark
Diabetesforeningen
Røde Kors
Hjerteforeningen

Klimamax

#detsesikke

Vores ansatte

Hos Skiltmax vil vi sikre, at alle medarbejdere trives og har det godt, har et godt arbejdsmiljø, føler sig trygge, og at der ikke forekommer nogen form for diskrimination på jobbet. Arbejdspladsen kendetegnes af frihed under ansvar, og vi prioriterer et arbejdsmiljø, som betoner samarbejde, fællesskab, respekt og forståelse. Vores medarbejdere skal føle samhørighed og delagtighed, uanset køn, alder, religion, etnicitet, funktionsnedsættelse eller andet. 

For at opnå dette lægger vi stor vægt på respons fra medarbejderne gennem medarbejdersamtaler og medarbejderundersøgelser. En løbende kompetenceudvikling sker gennem projekter, workshops og kurser.

Hvad synes vores kunder?