Spring til hovedindhold

CSR

Hvordan arbejder Skiltmax med CSR?

For os er det vigtigt at integrere CSR-arbejdet i vores aktiviteter, hvilket medfører et engagement i vores omverden og hos vores medarbejdere. Vi vil drive virksomheden på en bæredygtig måde og være et forbillede både socialt og miljømæssigt.

Hvad er CSR?

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. Det handler om, at man som virksomhed tager et ansvar for sin påvirkning på samfundet ud over lovens krav og arbejder for en mere bæredygtig udvikling. Påvirkningen kan ske på flere områder. Sædvanligvis skelner man mellem sociale, miljømæssige og økonomiske områder.

VORES SOCIALE ANSVAR

Vi bekymrer os om og respekterer hinanden og vores kunder, samtidig med at vi ønsker at gøre en forskel og bidrage til et bedre samfund, blandt andet gennem velgørenhed, kampagner og samarbejde.

Vores medarbejdere

Hos Skiltmax vil vi sikre, at hver enkelt medarbejder trives og har det godt, har et godt arbejdsmiljø, føler sig tryg, og at der ikke forekommer nogen form for diskrimination på jobbet. Arbejdspladsen kendetegnes af frihed under ansvar, og vi prioriterer et arbejdsmiljø, som betoner samarbejde, fællesskab, respekt og forståelse. Vores medarbejdere skal føle samhørighed og delagtighed, uanset køn, alder, religion, etnicitet, funktionsvariation eller andet.

Vi tror, at et godt helbred bidrager til friske medarbejdere, der trives, og at fysisk aktivitet øger arbejdspræstationen. Som et led i dette tilbyder vi et generøst bidrag til forebyggende sundhedspleje og mulighed for en times træning om ugen i løbet af arbejdstiden. Vi vil opfordre til bevægelse og fællesskab og deltager hvert år i forskellige motionsløb.

Skiltmax støtter

Med initiativet Skiltmax støtter tager vi vores ansvar som virksomhed og bidrager til en bæredygtig udvikling ved at støtte organisationer, som engagerer sig i forskellige samfunds- og hjælpeprojekter. For hver ny abonnent, som registrerer sig til at modtage vores nyhedsbrev, skænker vi 20 DKK. til Skiltmax støtter. Læs mere.

Vi engagerer os i samfundsspørgsmål

Gennem kampagner har vi været i stand til at skabe engagement, sætte fokus på vigtige spørgsmål og samle penge ind til idealistiske organisationer og virksomheder. Læs mere om #detsesikke.

VORES MILJØANSVAR

Vi tager vores miljøansvar meget alvorligt og stræber hele tiden efter at minimere vores miljøpåvirkning. Vores medarbejdere har gennemgået en grundlæggende miljøuddannelse, og for os er det en selvfølge at tænke bæredygtighed i både stort og småt.

Vi klimakompenserer

Vi klimakompenserer for den kuldioxidudledning, som kommer fra vores virksomhed og alle transporter ud til vores kunder. Klimakompensationen sker i samarbejde med Atmoz Consulting, en svensk virksomhed, som hjælper andre virksomheder og organisationer med at leve op til deres klimaansvar.

Vores bygning er certificeret med Green Building

Vores nye bygning er certificeret med Green Building, hvilket betyder, at anlægget forbruger 25% mindre energi end gældende krav.

Vi har installeret 474 solpaneler på vores tag

Vi har udvidet vores solcelleanlæg og har nu 474 paneler installeret. Panelerne forventes at producere cirka 60% af den mængde, vi i øjeblikket forbruger med hensyn til ejendom, produktion og kontor.

Vi tilbyder miljøtransport-frynsegoder

Vi forsøger at vælge transportformer med så lille negativ miljøpåvirkning som muligt, derfor tilbyder vi vores medarbejdere en miljøtransport-frynsegoder. Vi tilbyder f.eks. cykel eller 50% betaling af buskort som frynsegode.

Vores initiativ

Vores klimaarbejde

Skiltmax støtter

#detsesikke

Hvad synes vores kunder?